The Offering 2022

زیرنویس چسبیده
play_circle
مشاهده تریلر

خانواده‌ای با درگذشت یکی از اعضا دست و پنجه نرم می‌کنند که خود را در معرض خطر نابودی به دست یک اهریمن باستانی می‌یابند.